בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות קיים חריג בגין הפסקת עבודה, בד"כ לתקופה של מעל 90 יום. חשוב להבין שהכיסוי לא נפסק, אלא היקפו עלול להיפגע.

למקרה וההפסקה נמשכת תקופה ארוכה, למשל אם היא נובעת מפשיטת רגל של קבלן וצורך בתיקון כשלים והתארגנות למציאת קבלן חדש, או בשל המצב הבטחוני, יש להתייעץ עם גורמי המקצוע, ולשקול הקפאה של הפוליסה.

במקרה זה צריך לבחון פוליסה נפרדת לכיסוי סיכוני צד ג', שלא במסגרת פוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

 

בפועל, יש מס' צעדים שחשוב לנקוט באתרי הבניה שלא צפויים לחזור לפעילות, בעיקר לפני תקופת החורף:

 

גידור האתר – יש לוודא שגידור האתר תקין בכל היקפו, ללא פרצות, ובאין שומר קבוע באתר יש לבצע ביקור תקופתי (עדיף בתדירות שבועית לפחות) ולוודא את שלמות הגדר. הדבר חשוב מאוד לנושא כיסוי גניבה/ פריצה ונזק בזדון.

 

שמירה – כתלות בהתקדמות הבניה. אם כבר החלו עבודות גמר ומאחסנים באתר ציוד יקר ערך, מומלץ לעבות את מערך השמירה או המצלמות של האתר, או לפנות ציוד יקר ערך לאתר אחסנה חיצוני.

 

סיכוני טבע, בדגש על הצפה – אחת הבעיות באתר שאינו פעיל, היא שאין מי שיגלה את הצרה בזמן. במקרה זה האמצעים שיש לנקוט להקלת הסיכון:

 

מומלץ לסגור את ברזי אספקת המים לאתר למניעת נזקי פיצוצי צנרת. היכן שלא ניתן, יש לתדרך את השומר באתר לבצע סיורים לאיתור נזילות, ולוודא שהוא בקיא במיקום הברז הראשי למקרה חירום

 

היכן שמחזיקים משאבות לניקוז מים מקומות מרתף, מומלץ לוודא שיש גנרטורים לחירום באתר, וכן מומלץ להתקין מערכת גלאי הצפה.

 

מומלץ להציב מחסומים נגד מים ברמפות כניסה לקומות מרתף, במיוחד היכן שמדובר בשטח במורד מדרון, או שכונה חדשה שתשתיות הניקוז בה עדיין לא הושלמו לגמרי ומועדת להצפות.

 

יש לחסום או לאטום פתחי חלונות, פירי מעליות ותשתיות, וחדרי מדרגות לא גמורים, היכן שיש סכנת חדירה מים בכמות רבה וגרימת נזק לעבודות גמר שכבר בוצעו.

 

מערכת החשמל – ברוב האתרים קיימת אספקת חשמל זמנית מהרשת המקומית, ויש לוודא שגם כאשר האתר לא פעיל מבצעים בדיקות תקופתיות נדרשות ללוחות החשמל. אחרת, אם תפרוץ אש בגלל קצר חשמלי, אתם עלולים למצוא את עצמכם בבעיה. היכן שניתן יש לנתק את אספקת החשמל לאתר, או לתדרך את השומר לבצע סיורים לאיתור מוקדי אש בסמיכות ללוחות החשמל, ולוודא שהוא בקיא במיקום המפסק הראשי למקרה חירום. היכן שמערכת החשמל נשארת פעילה יש לבצע את הבדיקות הבאות בהתאם לחוק החשמל:

  • מפסקי מגן – אחת לשבוע בדיקת לחיצה ע"י כל אדם, ואחת לשלושה חודשים בדיקת מכשיר ע"י חשמלאי
  • לוחות ראשיים – יש לבצע בדיקה שנתית ע"י מהנדס בודק, ומומלץ לבצע גם סריקה תרמוגרפית שנתית

 

נזקים לצד ג' – כאמור, יש לוודא את תקינות הגידור ושאין גישת זרים לשטח הבנייה. יש לוודא שלמות פיגומים, הימצאות ותקינות מעקות זמניים, ושאין סכנה להתמוטטות חלקי מבנה ונפילה למרחב הציבורי במפלס הקרקע.

 

סיכון צד ג' גבוה מהרגיל קיים בפרויקטים מסוג תמ"א 38 – חיזוק שלד ובניית תוספות בנייה בבנייני מגורים קיימים. יש לוודא תקינות ושלמות גידור וחיפוים, והתקנת דלת מעבר סגורה בין הבניין המאוכלס לקומות החדשות שמעליו. יש לבצע ביקורים תקופתיים לוודא שאין מפגעי בטיחות כגון מסמרים בולטים, צנרת זמנית שהתנתקה ועוד.

 

מתקני הרמה, עגורנים ומעליות – יש להקפיד לבצע את הבדיקות לפי הזמנים הנדרשים בחוק, משתנה לפי הסוג וגודל המתקן, גם אם הוא לא פעיל. בדגש על מעליות משא, עגורני בניה, פיגומים תלויים ובמות הרמה.

 

פיגומים – במיוחד כשמדובר בתקופת החורף, יש להקפיד לבצע בדיקות תקופתיות למניעת התמוטטות פיגומים, בעיקר לפני מזג אוויר סוער וגם לאחריו, בהתאם לתחזיות מטאורולוגיות רשמיות.

 

סיכונים הנדסיים – חלק מהאתרים נעצרו באמצע בצוע אלמנטים קרדינליים, כגון קידוח ויציקת יסודות, יציקת עמודי שלד ותקרות ועוד. במידת הצורך יש לבצע תמיכות זמניות בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.

אז מה בעצם ההבדל בין חברת ביטוח מקומית לבין מבטחי המשנה, בביטוח עבודות קבלניות?

קודם כל נבין את העיקרון הבסיסי. חברת ביטוח קונה סיכונים, ומוגבלת בהיקף הסיכון שמותר לה לקחת על עצמה, זאת כדי לא להגיע למצב של חוסר יכולת לפרוע את ההתחייבויות שלה במקרי קיצון. המשך…

פוליסה לביטוח שבר מכני נועדה לבטח ציוד אלקטרו-מכני למקרה של נזק תאונתי בלתי צפוי, ומשמשת כבסיס גם לפוליסת אובדן רווחים כתוצאה מאירוע שבר מכני. מצד אחד מבטחים מערכות טיפוסיות כגון משאבות, מדחסים, מערכות מיזוג אוויר ומערכות קירור, גנרטורים ושנאים, ומעליות ודרגנועים, ומצד שני מערכים תעשייתיים כגון מכונות דפוס, קווי ייצור במפעלים, מכונות עיבוד שבבי (CNC), טורבינות ומתקני התפלת מים וכד׳. המשך…

מה יותר גרוע מלקום בבוקר ולגלות שנשרף לך המפעל? להבין שהכיסוי הביטוחי עלול להיות חלקי כי לא הקפדת על שגרת תחזוקה נאותה..

שירותי הכבאות מבקרים באתרים לפי רמת הסיכון שלהם. למשל מחסן בסיכון נמוך (בדרגת סיכון 1) ייבדק אחת לשבע שנים, ומפעל עתיר חומרים מסוכנים (דרגת סיכון 5) ייבדק בכל שנה. המשך…