עבודות קבלניות ותיעוד מבנים סמוכים

סקר לביטוח עבודות קבלניות מיועד בעיקר לקבלנים ויזמי נדל״ן, ובא להציג לחברת הביטוח את הפרויקט והסיכונים המעורבים, ובהתאם לסיכונים החתמים בחברת הביטוח מרכיבים את הפוליסה והכיסויים הנדרשים. הסקר כולל מידע אודות המבוטחים ובעלי תפקידים רלוונטיים, תיאור מפורט של הפרויקט ושלבי הבצוע, התייחסות לתקנים ונהלים נדרשים, אפיון נהלי הבטיחות הצפויים באתר, וניהול סיכונים לרבות אמצעים להקלת הסיכון. סקר תיעוד מבנים שכנים נדרש אם מבטחים סיכוני רעד והחלשת משען (למשל למקרה של נזק ליסודות בניין שכן במקרה של גלישת קרקע עקב עבודות חפירה).

בסקר תיעוד מבנים נבצע תיעוד חיצוני של מבנים שגובלים בקו ראשון לאתר הבנייה, ולפעמים גם במעגל השני, על מנת לתעד את מצבם של הכשלים הקיימם, כגון סדקים במעטפת, שקיעות מקומיות ועוד. התיעוד מתבצע בשטחים ציבוריים ובמעטפת החיצונית של הבניין, ללא כניסה ליחידות הדיור ופגיעה בפרטיות הדיירים.

שבר מכני וציוד אלקטרוני

סקר לביטוח שבר מכני נועד לביטוח ציוד אלקטרו-מכני למקרה של נזק תאונתי בלתי צפוי, והפוליסה משמשת כבסיס גם לפוליסת אובדן רווחים כתוצאה מאירוע שבר מכני. מצד אחד מבטחים מערכות טיפוסיות כגון משאבות, מדחסים, מערכות מיזוג אוויר ומערכות קירור, גנרטורים ושנאים, ומעליות ודרגנועים, ומצד שני מערכים תעשייתיים כגון מכונות דפוס, קווי ייצור במפעלים, מכונות עיבוד שבבי (CNC), טורבינות ומתקני התפלת מים וכד׳. בסקר לביטוח שבר מכני חברת הביטוח מבקשת חוות דעת של מהנדס, וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. קודם כל עורכים רשימה של כל הציוד הרלוונטי, כולל נתונים כגון שנת ייצור ואפיון הציוד (נתוני יצרן, הספקים, תפוקות ייצור ועוד), ולאחר מכן מבצעים סינון ראשוני בהתאם לגיל הציוד. לפי מסקנות הדוח מרכיבים את הפוליסה.

סקר לביטוח ציוד אלקטרוני דומה במהות שלו לביטוח שבר מכני, אך מיועד לביטוח ציוד אלקטרוני כגון שרתים ומחשבים, מערכות פיקוד ובקרה, תוכנות ופלאגינים, מרכזיות תקשורת ועוד. הפוליסה מכסה נזק לציוד (חומרה ותוכנה), נזק לשרתי אגירה חיצוניים, וכן הוצאות שחזור נתונים והוצאות תפעול עד לחזרה לפעילות שוטפת.

מיגוני אש, פריצה וחבויות

סקרי הגנות לביטוח הרכוש מוזמנים בעיקר על ידי חברת הביטוח, שמבקשת לדעת את מצב העסק המבוקש לצרכי ביטוח אש, פריצה וחבויות. המטרה העיקרית של סקר ההגנות היא לעזור לגורם החיתום המתאים בחברת הביטוח בתהליך קבלת ההחלטה, כלומר האם לקבל בכלל את העסק שמוצע לביטוח, ואם כן אז תחת אילו תנאים. הסקר מפרט, בין היתר, את אמצעי המיגון הקיימים (ומכאן כינויו ״סקר הגנות״) במתחם שמיועד לביטוח. במקרה שלנו מדובר בעיקר במפעלי ייצור, מגדלי משרדים ומרכזים לוגיסטיים. בפרק סיכוני האש נתייחס האם קיים ציוד לשימוש בחירום, כגון מתזי מים ועמדות כיבוי, מערכות גילוי וכיבוי אש וציוד נוסף, האם מתבצעת שגרת בדיקות נאותה (למערכות החירום ומערכות שירות נוספות), והאם קיימים מוקדי סיכון מיוחדים, למשל אחסנת כימיקלים, תהליכי ייצור עתירי חום וכד׳. בפרק סיכוני פריצה נתייחס לציוד רגיש ומעגלי האבטחה של המתחמים, ובפרק החבויות ננתח את ההשפעה הסביבתית במקרה אירוע אש, וכן נתייחס לשגרת העבודה ונהלי הבטיחות של המתחם הנדון. לסיום נעביר הנחיות רלוונטיות לחיתום, וכן ריכוז המלצות ודגשים למבוטחים, לרבות שיפורים נדרשים.

קלקול סחורה ואובדן רווחים

סקרי קלקול סחורה ואובדן רווחים מיועדים בעיקר לעסקים שיש להם מוצרים שצריכים לאחסן בסביבה מבוקרת בה שומרים על טמפרטורה ו/או לחות מסוימת. למשל מתחמי תעשייה לייצור כימיקלים ותרופות, או מתחמי אחסנה ועיבוד של מוצרי מזון, כדוגמת מרכזי מיון והפצה של סחורה חקלאית, יצרנים ומפיצים של שוקולדים וגלידות, בשר ודגים ועוד. לדוגמה, במפעל מיון ואריזה של פירות וירקות, מטרת ביטוח קלקול סחורה היא לכסות נזק שיגרם לתוצרת חקלאית המוחזקת בקירור/ תנאים מבוקרים אחרים עקב אירוע נזק לציוד הקירור של חדרי הקירור, או כשל במערכת הבקרה שאמורה לזהות שינוי בתנאי האחסנה הרצויים בחדרי האחסנה. בסקר במתחם מסוג זה נציג לחברת הביטוח את נהלי האחסנה ושגרת תחזוקת מערכות השירות שמשמשות לפעילות המקום, נסקור את פריטי מערכת הפיקוד והבקרה, את נהלי השליטה והפיקוח על הסחורה המאוחסנת, ואת אמצעי הגיבוי הקיימים (גנרטורים, משאיות קירור אליהן ניתן להעביר ארגזים, מתחמי אחסנה חלופיים קרובים אליהם אפשר לשנה סחורה וכד׳). לתשומת ליבכם, כיסוי זה יותנה לרוב בעריכת פוליסה לביטוח שבר מכני למערכות השירות או מערכות הייצור הרלוונטיות.

הקמה והרצה

סקרי הקמה והרצה מיועדים לפעילות כגון הרכבה והעתקה של קווי ייצור, עבודות פירוק והעתקה של ציוד ומכונות במפעלים, הקמת תחנות כוח, מתקני התפלה, חדרים נקיים ועוד. הם דומים במהותם לסקרים לביטוח עבודות קבלניות, וכוללים תקופת הרצה ארוכה יותר, כיסוי לסיכוני שבר מכני וקלקול חשמלי שנובעים מפעילות ההקמה, והתייחסות לסיכוני אובדן רווחים בגין הפסד שנגרם מדחייה בפעילות הייצור בגלל נזק בתקופת ההקמה. בסקר נתייחס לפעילות הפירוק, ההרכבה והשינוע של המכונות, לרבות חיבור למערכות שירות נלוות. נתאר את סביבת העבודה והאחסנה של הציוד טרם ההרכבה וההפעלה הראשונית, נפרט את ניסיון הקבלנים ובעלי המקצוע שמלווים את העבודות, עד לגמר הפעלה ראשונית וסיום תקופת ההרצה של המערכות המותקנות, וכן ניתן דגשים לגבי פעילות ייבוא ציוד מחו״ל והובלת הרכוש עד לשטח ההתקנה. בנוסף, נוודא שפעילות ההקמה וההרצה מתבצעת בצורה מסודרת ומקצועית ע"י צוות מנוסה וייעודי אשר ביצע פרויקטים דומים, בפיקוח וניהול צמוד. כנדרש בפעילות מסוג זה, ההפעלה הראשונית ותקופת ההרצה יתבצעו בנוכחותו של מנהל הפעילות ונציגי היצרנים שהם מפעילים מנוסים. כך חברת הביטוח יכולה לדעת שפעילות ההקמה וההרצה נעשית בשיטה נכונה, ושלצוותים המעורבים יש את הידע והניסיון המתאימים הדרושים בפעילות זו.

שיערוך ושמאות

סקרי שיערוך ושמאות מיועדים בענף הביטוח לקביעת ערך המבנה או התכולה המבוטחת. מצד אחד על מנת לוודא שסכומי הביטוח לא משקפים מצב של ביטוח חסר, שהוא מצב בו התכולה מבוטחת בערך נמוך יותר מהשווי שלה כחדשה (בערכי כינון), ואז במקרה של נזק החישוב יהיה מופחת בהתאם לגובה ההפרש. ומצד שני לוודא שהמבוטחים לא במצב של ביטוח יתר, בו התכולה מוערכת בשווי גבוה יותר, דבר שמשפיע על גובה הפרמיה שהמבוטחים ישלמו, ובמקרה של נזק גם ככה חברת הביטוח תשלם לפי השווי העדכני של הציוד ולא לפי הערך הגבוה מדי. במגזר הפיננסי, הסקרים מיועדים לצורך קבלת בטחונות כגון ערבויות והלוואות בנקאיות. במקרים אלה נדרש להציג לגורם המממן שמאות הנדסית שקובעת את שווי המכונות בערך כינון (כחדש), בשווי שוק או בשווי למימוש מהיר. הסקר מתאר את המכונה המבוטחת, לרבות פרטי היצרן, שנת ייצור תיאור הספקים ותפוקות, ובוחן את אופי פעילות המכונה (האם עובדת בתפוקת ייצור מלאה, האם מתבצעת שגרת אחזקה וכד׳), ובהתאם לכך מוערך שווי המכונה.

צריך לדבר איתנו?

השאירו פרטים ונדאג לחזור אליכם